Shop Mobile More Submit  Join Login

Comments


:iconkazbatstudios:
KazBatStudios Featured By Owner 2 days ago  Hobbyist General Artist
Your Arts!
They so good I'm gonna die
Reply
:iconmoriarty-and-friends:
Moriarty-and-Friends Featured By Owner 4 days ago  Hobbyist General Artist
your style and characters are just to die for omg.
Reply
:iconselin97:
selin97 Featured By Owner 4 days ago  Student Artist
I like your style.
Reply
:iconhoneywolfrin:
HoneyWolfRin Featured By Owner Aug 25, 2015
excuse me while I FAVORITE EVERYTHING 
Reply
:icondawolfhound:
DaWolfhound Featured By Owner Aug 25, 2015  Hobbyist General Artist
I like your style a lot!
You are very talented! :)
Reply
:iconskulls1234:
skulls1234 Featured By Owner Aug 2, 2015  Student Artist
love ur work
Reply
:icondiscobnny:
DiscoBnny Featured By Owner Jul 30, 2015
Like w a s here
Reply
:iconmorphoadonis:
MorphoAdonis Featured By Owner Jul 29, 2015  Student Traditional Artist
I wish there was a dress up game with your art style in it <3
Reply
:iconinnatan:
Innatan Featured By Owner Jul 24, 2015  Student Writer
Jestem watchersem już od bardzo dawna, ale tym cichym typem, który rzadko komentuje oraz favuje. Myślę, że wypadałoby w końcu coś tutaj napisać.
Podziwiam Twoją kreskę, Twój sposób kolorowania, cieniowania; całą Twoją sztukę, zarówno wykonanie, jak i pomysły. Zawsze, gdy widzę Twój nowy art, poprawia mi się humor.
Mam nadzieję, że będziesz rysować wciąż i wciąż i nigdy tego nie porzucisz - ponieważ to, co robisz, jest niesamowite. Tak trzymaj!
Reply
:iconscreamingworm:
Screamingworm Featured By Owner Jul 14, 2015  Student Digital Artist
I really love your art style. Your one my top favorite deviant artist or artist in general :) 
Reply
Add a Comment: